Selçuk SUCU
Kurum Müdürü
RESMİ KURUMLAR

                                                                          BİRİMLERİMİZ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İNFAZ KORUMA BAŞMEMURLUĞU

   İnfaz koruma başmemurluğu biriminde günlük hükümlü-tutuklu dilekçelerinin onayı ve ilgili birimlere dağıtımı, oda-koğuş değişikliklerinin yapılması, hükümlü-tutukluların talepleri için günlük müdür görüşünde bulunma işlemleri gerçekleştirilmektedir. 
Kurumumuz dışına hastane, mahkeme vb. durumlarda çıkacak olan hükümlü-tutukluların giriş ve  çıkışları takip edilmektedir.

  Kurum iç hizmetlerinde çalışabilecek hükümlü-tutukluların tespiti ve çalışmaları için gerekli olan işleri düzenlemek ve iş takibi yapılmaktadır, kurumda bulunan hükümlü-tutuklulardan ödüllendirme alanların kararları yazılmakta ve programlaması yapılmaktadır.

Kurumumuz personelinin olağan durumlarda gerekli birim ve yerlerde görevlendirilmelerini gerçekleştirmek,  aylık vardiya nöbet çizelgeleri ve gündüz personel görevlendirilmelerini yapmak, kurum iç düzeni ve temizliğinin kontrolünü yapmak da başmemurluğun diğer görevlerindendir.

              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İNFAZ BİRİMİ

     Ceza infaz kurumumuz infaz bürosunda hükümlü-tutukluların ilam kayıt ve takibi, hükümözeti kayıt ve takibi, tutuklama kararı kayıt ve takibi, müddetname kayıt ve takip işlemleri, ceza içtima ettirme işlemleri, tahliye çıkış takibi, vasi işlemleri, açık veya kapalı ceza infaz kurumlarına nakil işlemleri, hastane ve duruşma sevk işlemleri, hükümlü-tutukluların dilekçe çıkışı işlemleri, disiplin işlemleri, hükümlü-tutuklulara gelen tebligatların tebliğ işlemleri, hükümlü-tutukları dosyaları hakkında bilgilendirme işlemleri, kurumlar arası yazışma işlemleri yapılmaktadır.

               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EĞİTİM BİRİMİ

     Hükümlülerin kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç işlemeyi doğuran nedenlerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmayı amaçlayan eğitim ve iyileştirme çalışmalarımızı yürütmek üzere Eğitim Servisinde bir öğretmen ve iki infaz koruma memuru çalışmaktadır.
Kurumumuzda okuma yazma bilmeyen ya da yetişkin, başarı belgesi bulunmayan 65 yaş altı, sağlık durumu elverişli hükümlüler için I. ve II. Kademe kursları açılmaktadır.

     Okuma yazma, iş ve meslek kursları İlçe Mesleki Eğitim Merkezi ve Halk Eğitimi Merkezi işbirliğiyle açılmaktadır. Çok geniş bir yelpazede açılan ve açılacak bu kursların hükümlülerimizin tahliyeleri sonrası iş bulabilecekleri ya da kendi işlerini kurabilecekleri nitelikte olmasına özen gösterilmektedir. Bu doğrultuda Elektrik tesisatçılığı kursu, sıhhi tesisatçılık kursu, yağlı boya resim kursu ve Kur’an kursu başlaması planlanmakta olup saç sakal kesim kursu devam etmektedir.

     Şimdiye kadar sinema, bilgi yarışması, münazara etkinlikleri düzenlenmiş olup şiir, kompozisyon, resim, tiyatro, konser, folklor etkinlikleri düzenlenecektir.

               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PERSONEL BİRİMİ

     Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünde ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlıklarında bulunan personel özlük dosyaları gibi, Kurumumuzda da personele ait bilgi dosyaları bulunmaktadır. Bu dosyalar çalışanların Kurumda göreve başladıkları tarihten, emeklilik, tayin vb. nedenlerle görevinden ayrıldığı tarihe kadar personel bürosunda muhafaza edilmektedir. 
Personelin sicil, disiplin, maaş, terfi vb. tüm özlük işlemlerinin takibi, ayrıca izin, rapor, seminer, eğitim gibi nedenlerle görevinden ayrılma ve akabinde görevine başlama işlemleri ve görevliler hakkındaki diğer tüm yazışmalar personel bürosunca yapılmaktadır.

               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GENEL BÜTÇE (AMBAR)

     Bütçe planlaması yapmak, birimlerden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda talepleri temin etmek, ihale hazırlığı yapmak, ihale sürecini gerçekleştirmek ve ihaleleri sonuçlandırmak, ödeme emirlerini düzenlemek ve ödeme yapmak, mahkum sevklerinde görevlendirilen jandarma ve personelin geçici görev harcırahlarının ödenmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirmek gibi görevleri üstlenen birimimizdir.

               

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AR-GE BİRİMİ

              

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMANET PARA BİRİMİ

     Hükümlü ve  tutukluların emanete alınan kişisel para ve kımetli eşyaları işlemlerinin yürütldüğü birimdir. Paralar banka  hesaplarında (2 vadeli, 1 vadesiz ), kiymetli eşyalar ( altın, gümüş, senet, tapu vs. ) ise emanet para biriminde bulunan çelik  kasada  muhafaza  edilmektedir. Hükümlü  ve tutuklular kantin istem fişleri ve dilekçe ile  hesaplarında bulunan paralardan haftalık  harcama limiti  olan 300 TL  tutarında  harcama  yapabilirler. Eğitim,  haberleşme ve sağlık  giderleri bu limitin dışında  tutulur.
     Vadeli mevduat  hesabında bulunan  paranın faiz geliri eğitim kurulu kararı ile  eğitim giderlerine harcanabiler.
     Hükümlü  ve  tutuklunun başka bir kuruma  nakledildiği  durumlarda, hükümlü ve  tutuklu  adına  defterlerde kayıtlı  parası, nakledildiği kuruma  banka ve  posta  aracılığıyla  derhal   gönderilmektedir.

               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REVİR

     Acil ve kronik rahatsızlığı olan hastalar, kurum revirinden sürekli faydalanabilmektedir. Kurum personeli kurum revirinden faydalanmaktadır. Hükümlü ilaçları anlaşmalı eczanelerden mevzuata uygun bir şekilde kontrolleri yapılarak alınıp hastalara dağıtılmaktadır.Gerekli durumlarda İl dışına hasta sevki yapılmaktadır.İlaçlar tek tek hazırlanıp kişilere verilmektedir. Ayrıca kurumumuzda müstakil diş ünitesi olup, diş hekimleri vasıtasıyla hükümlü ve tutukluların dişle ilgili muayene ve tedavileri yapılmaktadır. İleri tetkik ve tedavi isteyen diş hastalıkları ise devlet hastanesi diş bölümünde tedavileri yapılmaktadır.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PSİKO-SOSYAL SERVİS BİRİMİ

     Kurumdaki hükümlü-tutuklular ile tanıma ve gözlem sınıflandırma formu, psikolog ve sosyal çalışmacı bireysel görüşmesi, kişisel dosyalama sistemi yapılmıştır. Hükümlü-tutuklu aileleri ile görüşme yapılarak, kişiler hakkında bilgi verilmesi, kişisel personel sorunları ile ilgilenilmesi ve gerekli görülen kişilerin aileleri ile temasa geçilmesi gibi işlemler yapılmaktadır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EMANET EŞYA BİRİMİ

     Hükümlü ve tutukluların kuruma kabul işlemleri yapıldıktan sonra yanında getirdiği ve üzerindeki eşyaların kurum mevzuatına uygun bir şekilde sayımı yapılır. Yanında götürebileceği eşyalar kendisine imza karşılığında teslim edilir. Yanında götüremeyeceği eşyalar ise (yasak veya fazla)  emanet eşya deposuna kaldırılır. Şayet bu eşyalar içerisinde telefon, sim kart, kredi kartı vb kuruma girmesi yasak olan eşyalar tarafımızca tutanakla  teslim alınıp çelik kasa içerisinde muhafaza edilir. Daha sonra bütün bu yapılan işlemler fiziki olarak dosyalanır aynı zamanda UYAP‘a girişleri yapılır. Daha sonra hükümlü ve tutuklular koğuşta bulunan eşyalarını değiştirmek istediklerinde  bu durumu dilekçeyle bildirir. En kısa zamanda depoda bulunan eşyaları ile değiştirmek istediği eşyaların değişimi sağlanır.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KANTİN

     Kantin birimi saymanlık birimi vasıtasıyla ihtiyaç üzerine temin edilen malzemelerin  hükümlü ve tutukluların önceden belirlenmiş koğuş kantin günlerinde  fişlerini toplayarak, sıraya göre ihtiyaçlarını  gidermektedir.  Gün sonu nakit ve kredi kasasını kontrol edip ve tutarların toplamını emanet para ile teyit ettikten sonra ve gün sonu 'Z' raporunu alır. Biten her türlü malzemeleri takibi ile kantinde çalışan mahkûmların puantaj işlemlerini saymanlıkla koordineli olarak yapmaktadır. Ay sonunda kantin memurları, sayman ve 2. müdür ile beraber sayımını yapmak da görevleri arasındadır.

               

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

    
SİTEMİZİ
 
T.C. Adalet Bakanlığı Erzurum Açık Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır. →WebPortal←